Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Κάθε σπίτι και... τουριστικό κατάλυμα, αλλά και η "παγίδα"

Μπορεί κάποιος να νοικιάζει, ακόμα και για μια ημέρα, ένα σπίτι που διαθέτει ως ενοικιαζόμενο (τουριστικό) δωμάτιο - διαμέρισμα, χωρίς να έχει προβλήματα με τον ΕΟΤ και κάθε άλλη δημόσια αρχή; Δεν ισχύει ακόμα ότι για να νοικιάσεις ως τουριστικό κατάλυμα ένα ακίνητο, για μια ή και περισσότερες ημέρες, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσεις άδεια ενοικιαζόμενου δωματίου - διαμερίσματος από τον ΕΟΤ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από 01/11/2015 μπορεί να νοικιαστεί δωμάτιο ή διαμέρισμα ως ενοικιαζόμενο (τουριστικό) κατάλυμα, χωρίς Σήμα ΕΟΤ, αρκεί απλά να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές.
Βέβαια, ποιός ελέγχει εάν τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές (ΕΕΔΔ - Επιπλωμένων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων κατά ΕΟΤ), όταν δεν υπάρχει η υποχρέωση τήρησης καμίας σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης (το κάνεις δηλαδή χωρίς να ρωτήσεις κανένα), δεν έχει ποτέ διευκρινιστεί

Προφανώς, όπως λογικά συμπεραίνεται, ο έλεγχος μπορεί να είναι μεταγενέστερος ή και δειγματοληπτικός, εάν και όποτε αποφασιστεί από την αρμόδια (;) διοικητική αρχή.

Τι πρέπει, λοιπόν, να πράξει ο καθένας που επιθυμεί μια τέτοια βραχυχρόνια (ακόμα και για μια ημέρα) μίσθωση; 1. Να πάρει ο ίδιος με ευθύνη του "άδεια από τη σημαία" ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ΕΟΤ. 2. Να προσέξει (ως εκμισθωτής) να μην παρέχει υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής (π.χ. καθαριότητα, φύλαξη, κτλ) γιατί τότε από απλή βραχυχρόνια αστική μίσθωση που φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα (με συντελεστή 15%) θα χαρακτηριστεί επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί ως τέτοια με συντελεστή 29% (και προκαταβολή 100%).3. Να διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό (υποχρεωτικό από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο). 4. Τέλος, πρέπει κάθε φορά (ακόμα και κάθε ημέρα) να καταθέτει ηλεκτρονικά (μέσω του συστήματος gsis.gr) το σχετικό μισθωτήριο.
Τα παραπάνω ακριβώς ισχύουν και για την περίπτωση των (τουριστικών) επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών.

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


Δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 4, υποπαραγράφου Α.3, Άρθρου  2, Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015, σελ. 935) καταργήθηκε από 01/11/2015 η προβλεπόμενη στην διάταξη της παραγράφου 7 άρθρου  2 Ν. 2160/1993 και παραγράφου 1 άρθρου 2 Ν. 4276/2014 απαίτηση βάσει της οποίας "ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου