Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ - Νέοι Αγρότες

Και... τρίτο ημίχρονο για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ

Το καθυστερημένο άνοιγμα του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποβολής Δηλώσεων Ενίσχυσης - ΟΣΔΕ (αντί το Φεβρουάριο, μόλις το Μάϊο, και μάλιστα λίγο πριν την καταληκτική προθεσμία της 16ης Μαίου 2016) και το αποτέλεσμα, δηλαδή οι εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις στο ΟΣΔΕ για τη βασική ενίσχυση που δεν είχαν υποβληθεί ή είχαν υποβληθεί αλλά δεν είχαν οριστικοποιηθεί (μέχρι και από παράταση προθεσμία της Τρίτης 14ης Ιουνίου 2016), εξανάγκασαν το ΟΠΕΚΕΠΕ σε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων έτους 2016, μέχρι και την Πέμπτη 30/6/2016.

Σημειώνεται, ότι η κατάθεση ΟΣΔΕ είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο δικαιολογητικό και για όλους αυτούς που στην συνέχεια (όταν ανοίξει το υπό προδημοσίευση πρόγραμμα "Νέων Αγροτών" - ) θα επιχειρήσουν να καταθέσουν Αίτηση Ένταξης, καθώς όπως αναφέρεται "το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο".

Το "τυρί" και η "φάκα" για τους Νέους Αγρότες...

Το Μέτρο 6.1. "Νέοι Αγρότες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr) είναι ήδη σε Προδημοσίευση και αναμένεται "να τρέξει" μετά το καλοκαίρι. 

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες.
Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
* κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
* κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς, το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

"Ποιούς συμφέρει", όμως, η ένταξη; Όλους ή μόνο εκείνους που διαθέτουν "ισχυρές προϋποθέσεις";
Δεν γεννάται λόγος για εκείνους που διαθέτουν ικανή οικογενειακή εκμετάλλευση, που έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καλύτερα τώρα (μεταβίβαση ή μίσθωση) και ενίσχυση με 17.000 - 22.000 ευρώ, έστω και σε 5 χρόνια.
Τι γίνεται, όμως, με όλους εκείνους που διαθέτουν μικρή γεωργική εκμετάλλευση και χρειάζεται να μισθώσουν από τρίτους ακόμα σημαντικά αγροτικά ακίνητα / στρέμματα,  προκειμένου να διαθέτουν τον επιβαλλόμενο ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων που πρέπει  να καλλιεργήσουν για να μπουν στο πρόγραμμα; Θα εξυπηρετήσουν οι συγκεκριμένοι το στόχο του προγράμματος για "αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις", αλλά και τον εαυτό τους; Τους μένει κάτι μεσο-μακροπρόθεσμα ή απλά "βολεύεται" το σήμερα;

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ "ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ"

Έστω Νέος Αγρότης με 20 οικογενειακά στρέμματα με "ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι".
Χρειάζεται να εκμισθώσει από τρίτους και άλλα 22,51 στρέμματα, προκειμένου να ικανοποιήσει το κριτήριο του ελάχιστου αριθμού, που είναι 22,51 στρέμματα.
Μέσος Όρος Εσόδων (περιοχή, ηλικία δένδρων. κτλ):
> 3 τόνοι επί 3 ευρώ ίσον 9.000 ευρώ
> Και επιδοτήσεις 2.700 ευρώ (αφορολόγητες... ακόμα, μέχρι 12.000 ευρώ)
Σύνολο Εσόδων: 11.700 ευρώ
Μέσος όρος Εξόδων:
> 2.500 ευρώ (εργατικά, λιπάσματα, κτλ)
> Ασφαλιστικές Εισφορές: (περίπου 20% του προ φόρων εισοδήματος) 1.100 ευρώ
Σύνολο Εξόδων: 3.600 ευρώ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ) προ φόρων: 9.000 - 3.600 = 5.400 ευρώ
Φόρος Εισοδήματος: 5.400 επί 22% (Εισόδημα 2016 0-20.000 ευρώ) 1.188 ευρώ (και 100% προκαταβολή, ήτοι 1.188 ευρώ!)
Σύνολο εισοδήματος μετά και την φορολογία για το 1ο έτος: 5.400 - 2.376 = 3.024 ευρώ (συν 2.700 αφορολόγητες επιδοτήσεις)
  
Σημείωση: Στο παραπάνω παράδειγμα υπολογίζεται ελάχιστο ενοίκιο (3,6% επί της αντικειμενικής αξίας) και όχι η πιθανότερη "άδηλη" παροχή και μέρους εισοδήματος.


Ξανακάντε τους "χονδρικούς" (κατ' οικονομία) παραπάνω υπολογισμούς και με δικές σας εκτιμήσεις, αλλά και με δεδομένα τα της φορολογίας, και η απόφαση είναι δική σας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου