Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Εργόσημο για όλους (και τους παράνομους) εργάτες γης

Υπεγράφη και αποστέλλεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις Περιφέρειες της χώρας εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 58 του νόμου 4384/2016, που αφορούν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτης χώρας για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.
Με βάση τη διαδικασία που θέσπισε η κυβέρνηση, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργατικά χέρια), ο αγρότης που επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα μπορεί (ο αγρότης) να ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιοχής του την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης διαμενόντων μεταναστών, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με εργόσημο.


Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον, με αίτηση που θα υποβάλουν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν την απασχόληση εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μετακλητών εργατών που προβλέπει ανά Περιφέρεια η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Μαζί με την αίτηση, ο αγρότης υποχρεούται να υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στον νόμο δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με αυστηρή χρονική προτεραιότητα υποβολής. Οι εργάτες γης που θα απασχολούνται μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος θα λαμβάνουν άδεια εργασίας εξάμηνης διάρκειας και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου