Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ για συνταξιούχους άλλων ταμείων που αποκτούν αγροτικό εισόδημα από 1.1.2017

> ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΛΗΝ ΟΓΑ) ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ (ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ)  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2017 = ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου στη Βουλή απάντησε ο Υφυπουργός κος Α. Πετρόπουλος (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), σχετικά με την περικοπή ή όχι της σύνταξης έως την 1.1.2025 και σε συνταξιούχους άλλων φορέων (πλην του Ο.Γ.Α.) που έχουν αγροτικό εισόδημα.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι: 
α) η απαλλαγή που προβλέπεται στην εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/ 18282/ 566/ 2017  θα ισχύει και για τους συνταξιούχους άλλων ταμείων που είχαν αγροτική δραστηριότητα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και εξακολουθούν να την έχουν και στο έτος 2017 και 
β) η απαλλαγή που προβλέπεται στην εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/ 18282/ 566/ 2017 δεν θα ισχύει για τους συνταξιούχους που προέρχονται από άλλο φορέα (πλην του ΟΓΑ) και παράλληλα αποκτήσουν αγροτικό εισόδημα μετά την 1.1.2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου