Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ν. 3908/2011

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η συγκριτική αξιολόγηση των έργων που υποβάλλονται για υπαγωγή στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 προϋποθέτει, για την αξιόπιστη λειτουργία της, ένα κατά το δυνατόν τυποποιημένο και ομοιόμορφο τρόπο εκτίμησης του κόστους των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ν.3908/2011. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθούν, όπου αυτό είναι δυνατό, οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση του κόστους εγκαταστάσεων για την υποβοήθηση του έργου των αξιολογητών.

Παρακάτω δίδονται στοιχεία και οδηγίες για τον προϋπολογισμό των επενδυτικών έργων όσον αφορά τις κατασκευές όπου η επαναληψιμότητα και τυποποίηση των έργων επιτρέπει τη γενική προσέγγιση του κόστους των επενδυτικών έργων.

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ
Το συνολικό κόστος των ξενοδοχειακών μονάδων ανά κλίνη ανάλογα με την κατηγορία, τη δυναμικότητα, τον τύπο, τα ειδικά χαρακτηριστικά (παραδοσιακά, διατηρητέα κτήρια ή οικισμοί), την περιοχή υλοποίησης και τα πρόσθετα έργα διαμορφώνεται ως εξής:

Α.1.  
Ξενοδοχεία Συμβατικού τύπου ή τύπουBungalows=> Α.1.1. Παραδοσιακά προσαύξηση 20% του (Α1), Διατηρητέα προσαύξηση 30% του (Α1)

Α.2.  
Ξενοδοχεία Συμβατικού τύπου ή τύπου Bungalows (Παραδοσιακά)Α.3.  
Ξενοδοχεία Συμβατικού τύπου ή τύπου Bungalows (Διατηρητέα)
Α.4.  
Ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων


  Για πρόσθετα έργα, όπως SPA (χαμάμ, υδρομασάζ, κ.λπ..), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (για συνέδρια και συνεστιάσεις, κ.λπ.), υπόγεια γκαράζ, κ.λπ., προστίθεται το κόστος τους στο ανά κλίνη κόστος που προαναφέρθηκε.
  Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης του κόστους μας επιτρέπει  ένα γρήγορο και απλό τρόπο προσέγγισης του εύλογου ή μη κόστους ανά κλίνη. Η ευστοχία του τρόπου υπολογισμού αυτού εξαρτάται από τη μέση επιφάνεια ανά κλίνη (περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι όπως διάδρομοι, κλιμακοστάσια, γραφεία, αποθήκες, λινοθήκες, αίθουσες υποδοχής, reception, σαλόνια, εστιατόρια, παρασκευαστήρια, γυμναστήρια, κ.λπ.) του υπό εξέταση ξενοδοχείου και την απόκλιση αυτού από την ελάχιστη υποχρεωτική επιφάνεια ανά κλίνη κατά τον ΕΟΤ, που αναφέρεται παραπάνω κατά κατηγορία (με τυποποίηση σε αστέρια).

   Α.5. 
Κόστος Κτηριακών

Ο υπολογισμός του κόστους κτηριακών εγκαταστάσεων στις ξενοδοχειακές και λοιπές κατηγορίες έργων πραγματοποιείται με βάση την επιφάνεια των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση αυτών (κύριοι χώροι που προσμετρώνται στο Συντελεστή Δόμησης, υπόγεια- βοηθητικές χρήσεις όπως αποθήκες, κ.λπ., ημιυπαίθριοι χώροι), την κατηγορία (για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις) και τον τρόπο κατασκευής (για τις λοιπές περιπτώσεις όπως βιομηχανοστάσια, αποθήκες, γραφεία).

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ανώτατες τιμές μονάδας κόστους κτηριακών εγκαταστάσεων ανά επιφάνεια (όπου περιλαμβάνονται όλες οι συνήθεις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης της οικοδομικής άδειας για τη μελέτη και επίβλεψη του έργου που ανέρχονται περίπου σε 4% του κόστους των κτηρίων) που είναι δυνατόν να λαμβάνονται για την εκτίμηση του κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων τωντουριστικών μονάδων, ανάλογα με την κατηγορία και τη χρήση των χώρων.

Είδος / χρήση χώρου
3*
4*
5*
Κόστος €/μ2 Σ.Δ. κύριοι χώροι
1.122€/μ2
1.360€/μ2
1,600€/μ2
Υπόγεια - βοηθητικές χρήσεις
561€/μ2
680€/μ2
800€/μ2
Ημιυπαίθριοι χώροι
374€/μ2
453€/μ2
533€/μ2=> Παραδοσιακά – Διατηρητέα: λαμβάνονται κατά μέγιστο στις παραπάνω τιμές
οι προσαυξήσεις τις παραγράφου Α.1.1

Α.6.  
Προσαυξήσεις (επί του κόστους των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ)

Πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης  = προσαύξηση +3% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών
-    50% δυναμικότητας σε Bungalows        = προσαύξηση +3% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών
-    Σύνολο δυναμικότητας σε Bungalows    = προσαύξηση +5% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών
-    Περιοχή II (νησιά)                               = προσαύξηση +5% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών
-    Περιοχή III (προβλήματα προσπέλασης) = προσαύξηση +9% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών
-    Κλιματισμός σε όλους τους χώρους      = προσαύξηση +8% επί του προϋπολογισμού των κτηριακών

Α.7.  
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Το κόστος της κατηγορίας αυτής για τις ξενοδοχειακές μονάδες κυμαίνεται από 8% έως 13% του Συνολικού Προϋπολογισμού και αναλύεται ως εξής:
-  Υποσταθμός Μέσης Τάσης = 60 €/KVA
-    Κλιματισμός-Θέρμανσης = Σύνολο κλιματιζόμενης Επιφάνειας. χ 700 btu χ 0,10€
-  Ανελκυστήρες (Καμπίνα και μηχανοστάσιο) = 18.500 € (μέχρι τις 4 στάσειςΠροσαύξηση    900€/στάση)                                                               -  Πυροπροστασία = Σύνολο Δόμησης χ 35 €/τ.μ.
-  Πισίνα = Εμβαδό χ 400 €/τ.μ. (Από το κόστος αυτό το 50% αφορά το Μηχανολογικό εξοπλισμό και το υπόλοιπο τις κτιριακές εγκαταστάσεις)

Α.8. 
Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού τόσο των δωματίων (κρεβάτια, στρώματα, κονσόλα, κομοδίνα, μπαγκαζιέρα, καναπές, πολυθρόνα ,τραπεζάκι, ψυγείο, τηλεόραση, φωτιστικά, κουρτίνες, πίνακες, λευκά είδη, επίπλωση βεράντας, κ.λπ.) όσο και των κοινόχρηστων χώρων (έπιπλα, τηλεοράσεις, συστήματα ήχου, φωτιστικά, κουρτίνες, διακοσμητικά, κ.λπ.) και το εύλογο εύρος τιμών ανάλογα με την κατηγορία και την πληρότητα του εξοπλισμού κυμαίνεται στα ακόλουθα όρια, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει ο αξιολογητής:
5*     7.800 - 9.000 €/κλίνη
4*     5.250 – 7.300 €/κλίνη
3*     3.900 – 5.500 €/κλίνη
=> Παραδοσιακά – Διατηρητέα: προσαύξηση ξενοδοχειακού εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.1

Α.9. 
Τα Πρόσθετα Έργα προϋπολογίζονται ξεχωριστά και προστίθενται στο αντίστοιχο κονδύλι και στο τελικό σύνολο στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

-   Υπόγεια Γκαράζ                              ΚΤΙΡΙΑ
-   Ειδικές Μορφές Κλιματισμού            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-   Κολυμβητικές Δεξαμενές                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
-   Ατομικές Πισίνες σε Σουίτες             ΚΤΙΡΙΑ
-   Βιολογικός Καθαρισμός                    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
-   Γήπεδα Αθλοπαιδιών                       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Α.10.
Κόστος Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

Το Κόστος των έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (Δ.Π.Χ.) κυμαίνεται από 5% -10% του αντίστοιχου κόστους σε €/μ2 των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ εγκαταστάσεων, ανάλογα με το εύρος των έργων Δ.Π.Χ.

Ε(Οικοπέδου) - Πραγματοποιούμενη Κάλυψη κτηρίων= Ε(Ακάλυπτου Περ. Χώρου)= Ε(ΑΧ)


Ε(ΑΧ) χ 5%~10% της τιμής μονάδας των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
=
Το κόστος σε €/μ2 της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΔΠΧ)

Στη συνέχεια παρατίθεται σχετικό παράδειγμα υπολογισμού του μέγιστου αποδεκτού κόστους ΔΠΧ

-   Ε(Οικοπέδου) = 4.000μ2
-   Κάλυψη 20% (Σ.Κ) =  800μ2
=>     Ε(ΑΧ) = 3.200μ2   (= 4.000μ2 - 800μ2)
Για ξενοδοχείο 4*:
-    μέγιστο κόστος ΚΤΙΡΙΩΝ: 1.360 €/μ2
  -     μέγιστο κόστος (€/μ2) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ: 1.360 €/μ2 χ 10% = 136,0€/μ2
-   Κόστος ΔΠΧ: 136,0€/μ2 χ 3.200 μ2 = 435.200 €

-     » Ποσοστό 5% επί του κόστους μονάδας των κτηριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει εργασίες όπως: χωματουργικά - εσωτερική οδοποιία - έργα πράσινου, εξωτερικός ηλεκτροφωτισμός, εσωτερική του οικοπέδου απορροή υδάτων, θέσεις υπαίθριων χώρων στάθμευσης και περίφραξη του οικοπέδου.
-    » Ποσοστό 10% επί του κόστους μονάδας των κτηριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει πλέον των παραπάνω εργασιών: Πισίνες, Γήπεδα, Παιδική Χαρά, Υπαίθριο θέατρο, Βιολογικό Καθαρισμό.

Το αποδεκτό από την Υπηρεσία κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου πολύ μεγάλων οικοπέδων σε σχέση με την προτεινόμενη ξενοδοχειακή δυναμικότητα της επένδυσης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Παράδειγμα:
-   Ε(Οικοπέδου): 40.000 μ2 (40 στρέμματα)
-   Συντελεστής Κάλυψης 20% (Σ.Κ),
-   συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης: 8.000μ2 (=40.000μ2 Χ 20%)
=>     Ε(ΑΧ) = 32.000 μ2 (=40.000 μ2-8.000μ2)
-    Για ίδρυση ξενοδοχείου 180 κλινών 5*,
-    Συνολικό Εμβαδό ξενοδοχείου180 κλινών  (σε ισόγεια οικοδομή): 180χ30μ2 =5.400μ2
  - Αναγκαίο οικόπεδο για 180 κλίνες (επιφάνειας 30μ2/κλίνη): 5.400μ2/20% = 27.000μ2
     Ε(ΑΧ) = 27.000 μ2 - 5.400 μ2 = 21.400μ2, ενισχυόμενη επιφάνεια ΔΠΧ για  έργα διαμόρφωσης αντί των 32.000μ2.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται παράδειγμα για τον υπολογισμό του συνολικού μέγιστου επιλέξιμου κόστους ξενοδοχειακής μονάδας 4* δυναμικότητας 200 κλινών, με το 50% των κλινών σε Bungalows, στη Ρόδο (περιοχή ΙΙ – νησιά).

Παράδειγμα:
Εκτίμηση μέγιστου συνολικού επιλέξιμου κόστους
Προσαυξήσεις κόστους:
 - 50% των κλινών σε Bungalows
+ 3%
 - Περιοχή II (νησιά)                                 
+5%
Συνολική προσαύξηση κόστους:
+ 8%
Βασική Τιμή μονάδας κόστους κτηρίων: 
1.360€/μ2
Τιμή μονάδας κόστους κτηρίων μετά τις προσαυξήσεις: 
1.468,8 €/μ2
Κόστος Κτηριακών   = 6.000 μ2 χ 1.468,8 €/μ2
8.812.800
Κόστος Ξεν. Εξοπλ. = 200 κλίνες χ 7.000 €/κλίνη
1.400.000
Κόστος Μηχ. Εξοπλ. = 10% χ Κτηριακά
881.280
Κόστος Εργ. Υποδ. = 3% χ Κτηριακά
264.384
Κόστος Περιβ. Χωρ. (πισίνες,γήπεδα, κλπ -10%) 12.000μ2 Χ146,9Ευρώ/μ2
1.762.800
 Συνολικό επιλέξιμο κόστος
13.121.024
=> 65.605,12€/κλίνη (=13.121.024€ / 200 κλίνες)


Β. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κτηριακά: Ο υπολογισμός κόστους της επένδυσης γίνεται με βάση τις τιμές ίδρυσης ανάλογης κατηγορίας ξενοδοχειακής μονάδας αφαιρουμένων των ποσοστών των οικοδομικών εργασιών που παραμένουν ως έχουν. Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους εργασιών στο συνολικό κόστος κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων.

α/α
Εργασία
Ποσοστό συμμετοχής (%)
στο κόστος
1.
Εκσκαφές
1,5% - 3,0%
2.
Σκυροδέματα
 22,0% - 28,0%
3.
Τοιχοποιίες
4,0% - 7,0%
4.
Επιχρίσματα
8,0% - 11,0%
5.
Δάπεδα
6,0% - 10,0%
6.
Μαρμαρικά
1,0% - 2,0%
7.
Επενδύσεις Τοίχων
2,0% - 3,0%
8.
Χρωματισμοί
4,0% - 7,0%
9.
Είδη Υγιεινής
2,0% - 3,5%
10.
Ξυλουργικά
4,5% - 6,5%
11.
Εξωτερικά Κουφώματα
3,0% - 5,0%
12.
Υαλοπίνακες
0,5% - 1,0%
13.
Μονώσεις – Στεγανώσεις
1,5% - 3,0%
14.
Σιδηροκατασκευές
2,0% - 3,0%
15.
Υδραυλικά
4,0% - 5,0%
16.
Ηλεκτρικά
4,5% - 6,0%


Για τις υπόλοιπες κατηγορίες (ξενοδοχειακός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός) το κόστος υπολογίζεται όπως αυτό της ίδρυσης, εκτός από τον περιβάλλοντα χώρο ο οποίος εκτιμάται κατά περίπτωση ανάλογα με την έκταση των προβλεπόμενων εργασιών.

Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
> ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ

Γ.1 Μεταλλικός Φέρων Οργανισμός
Μεταλλικός φέρων οργανισμός με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς με θερμομονωτικό - ηχομονωτικό υλικό ενδιάμεσα πάχους 5cm).
-    Για βιομηχανοστάσιο - αποθήκη, τιμή μονάδος έως 380 €/μ2 ή 64 €/μ3
-    Για γραφεία, τιμή μονάδος 440 €/μ2

Γ.2.   Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Φέρων Οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλαγιοκάλυψη από οπτοπλινθοδομές ή τσιμεντόλιθους.
Για βιομηχανοστάσιο - αποθήκη, τιμή μονάδος έως 456 €/μ2 ή 76 €/μ3
Για γραφεία, τιμή μονάδος έως 550 €/μ2
Τιμές μονάδος για κατασκευή Βιομηχανοστασίων και εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κτιριακές εγκαταστάσεις
Τιμή
Κτιριακές εγκαταστάσεις με μεταλλικό φέροντα οργανισμό με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels
Γραφεία

380 €/μ2  ή 64 €/μ3
440€/μ2
Κτιριακές εγκαταστάσεις με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλαγιοκάλυψη από οπτοπλινθοδομή ή τσιμεντοπλινθοδομή.
Γραφεία

456 €/μ2 ή 76€/μ3
550 €/μ2

Παρατήρηση
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αφορούν κατασκευές έως 5,5 m – 6,0 m ύψους, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε 2 μέτρα επιπλέον ύψος.
Γ.3.  Αποθήκες  Ψυγεία
Το κόστος (για θαλάμους, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις) ανέρχεται σε 1.000 έως 1.100 €/τμ. και περιλαμβάνεται στην κατηγορία των ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δ.1. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Α/Π)

Κόστος  ανεμογεννητριών (α/γ) : 1.000.000 – 1.050.000 €/MW (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση με χρήση γερανών, επίβλεψη, θέση σε λειτουργία και εγγύηση δύο ετών).

Κόστος έργων υποδομής: Διανοίξεις εσωτερικής οδοποιίας και προσπέλασης (που περιλαμβάνονται στην άδεια επέμβασης), εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή – πλήρωση τάφρου διέλευσης καλωδίων, κατασκευή βάσης α/γ από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή πλατείας για ανέγερση α/γ: 200 - 250.000  €/MW(εξαρτάται από το σχεδιασμό του α/π ήτοι τις αποστάσεις των α/γ μεταξύ τους και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (κλίση πρανών- χάραξη προσπέλασης στο α/π).

Κόστος έργων διασύνδεσης: Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τη μελέτη με βάση την  προσφορά της ΔΕΗ /ΔΕΣΜΗΕ που συνοδεύει την αίτηση του φορέα.

Δ.2. ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΜΥΗΣ)

Κόστος στροβίλου και γεννήτριας : 500 – 850.000 €/MW (ανάλογα με τύπο και για ισχύ από 0,5 έως 5,0 MW).

Κόστος έργων υποδομής: Το κόστος των έργων αυτών (αγωγός προσαγωγής και προσπέλασης) εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αγωγού (GRP ή χάλυβας, διάμετρο και μήκος) και των έργων προσπέλασης (μήκος, πρανές, διελεύσεις κάθετα στην κοίτη κ.λπ.).

Κόστος έργων διασύνδεσης: Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τη μελέτη με βάση την προσφορά της ΔΕΗ /ΔΕΣΜΗΕ που συνοδεύει την αίτηση του φορέα.

Το συνολικό κόστος (το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απόσταση υδροληψίας σταθμού παραγωγής ενέργειας ήτοι από το μήκος του αγωγού προσαγωγής) ανάλογα και με την ισχύ, κυμαίνεται από 1,75 – 2,5€/ΚW.

Πιο αναλυτικά, ανάλογα με τον τύπο του στροβίλου και της γεννήτριας καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, το κόστος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ). διαμορφώνεται ως εξής:i) Μηχανολογικός εξοπλισμός
ii) Κτήριο Υποσταθμού

Τρόπος κατασκευής
Κόστος / μ2
Κατασκευή εξ΄ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα(σκελετός, τοιχοποιία, στέγη με κάλυψη κεραμοσκεπή, δάπεδο με ειδική διαμόρφωση για έδραση μηχανών, κλπ)
800 – 850€
Συμβατική κατασκευή (Σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή)
500 -550€

iii) Έργα υποδομής

Περιγραφή έργων
Κόστος
Υδροληψία (φράγμα / δεξαμενή – εξαμμωτής)
100.000€/MW
Έργα Πολιτικού Μηχανικού για αγωγό Προσαγωγής (εκτός σωλήνων) εκσκαφές, επιχώσεις, αγγύρια,  εδράσεις από οπλ. σκυρόδεμα στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, κλπ)
250-300.000€ / χλμ. αγωγού
Λοιπά έργα Πολιτικού Μηχανικού (διώρυγα φυγής, μονόλιθος, διαμόρφωση γηπέδου ΥΗΣ, περίφραξη, κλπ)
100.000€/MW

iv) Τεχνικές – ειδικές εγκαταστάσεις

Περιγραφή έργων
Κόστος
Αγωγός προσαγωγής (προμήθεια και εγκατάσταση)
400.000€ /
χλμ. αγωγού
Ηλεκτρολογικές και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις στο κτήριο του ΜΥΗΣ
70.000€ – 75.000€/MW


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου