Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


  • Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε εμπόριο και υπηρεσίες
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60% ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΤΕΣ - ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!
  • ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ...Ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 106 εκατ. ευρώ.

Οπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του προγράμματος, αυτό εντάσσεται στο Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορά σε προτάσεις όπως η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η πράσινη επιχειρηματικότητα και η προώθηση της καινοτομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει κάθε επαγγελματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις αναφορικά με το μέγεθος της επιχείρησης, την οικονομική της φερεγγυότητα, τον κύκλο εργασιών της, την εγγραφή στο επιμελητήριο, την τήρηση των ορίων περί κρατικών ενισχύσεων που θέτουν οι κανόνες της ΕΕ, κλπ.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στο 60% στην περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων ή σε πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές.

Τα όρια του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων Επιχειρηματικών Σχεδίων ξεκινούν από 30 και φτάνουν στις 100 χιλιάδες ευρώ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες:

1. Εξοπλισμός (Μέχρι 100% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού)

2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων (Μέχρι 30% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού):

3. Άυλες δαπάνες (Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων)

Συνολικά εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα αυτό θα ανέλθει στα 106 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 53 εκατ. ευρώ). Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 1η Νοεμβρίου 2009 και ο Οδηγός Εφαρμογής του θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.

* Για αρχικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα και e-mails μας.

Για περισσότερες ακόμα πληροφορίες, μετά την πρώτη ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, μπορούμε να συνεχίσουμε με ραντεβού στο γραφείο μας (ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ) ή με ραντεβού στο τόπο κατοικίας / εγκατάστασης σας με χρέωση μόνο τα έξοδα μετακίνησης (20 λεπτά  του € ανά χιλιόμετρο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου