Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

"Αμαρτίες" του παρελθόντος "κλείνει" ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, πέρα από τις καινοτομίες και τα κίνητρα που εισάγει σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν εφεξής, περιλαμβάνει μια σειρά προβλέψεων για τα έργα σε εκκρεμότητα.


Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά σχέδια των δύο προηγούμενων νόμων προβλέπονται τα εξής:

-Για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 των οποίων η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31/12/2015 προβλέπεται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, η 31η Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

-Για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 των οποίων η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31/12/2016, αυτή παρατείνεται έως 30/6/2018 με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι έως 31/12/2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

-Για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί έως 31/12/2012 η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται έως 30/6/2017.

-Για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014 η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται έως 31/12/2017.

-Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε επτά ετήσιες δόσεις ως εξής
Η πρώτη δόση που ισούται με το 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. 
Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος προκαταβολής, η καταβολή της προκαταβολής νοείται ως η πρώτη δόση. 
Η δεύτερη και τρίτη δόση, ισόποσες με την πρώτη, καταβάλλονται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

-Οι επενδυτικοί φορείς των σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους νόμους και δεν έχουν λάβει όλο το ποσό της ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν αντί της άμεσης ενίσχυσης -η οποία υποχρεωτικά πλέον θα καταβληθεί σε επτά ετήσιες δόσεις -το κίνητρο των φοροαπαλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον νόμο γίνεται λόγος για «σημαντικές δυσχέρειες στην ανταπόκριση του κράτους να καταβάλλει άμεσα και στο σύνολο τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου