Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΜΕΝΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδωνΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020:
Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος). Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ 30.000 ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ

Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:    
·         Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών    
·         Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος    
·         Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές,
·         παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)    
·         Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών    
·         Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους    
·         Αμοιβές Συμβούλων    

·         Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου