Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησηςΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020:
Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης

Πρόκειται για πρόγραμμα που ANAMENETAI  από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου