Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% - ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ >>> ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...


LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Καλό πρόγραμμα, άριστοι στόχοι, ελάχιστα μέσα ()
Τι πρέπει να ξέρετε και να προσέξετε για να έχετε τύχη…

Το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της LEADER, σε κάθε 6ετή προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται όλες)  δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη “διαδρομή” πολυτομεακή ανάπτυξή τους, από «τα κάτω προς τα πάνω».

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER (CLLDCommunity Led Local Development) Μεσσηνίας 2014 – 2020, με τίτλο «ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020», αναμένεται τους αμέσως επόμενους μήνες. Απόσπασμα του προγράμματος είναι πλέον γνωστό και μπορούμε πια να μιλήσουμε (γράψουμε) πολύ συγκεκριμένα και όχι με πληροφορίες, όπως μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
Με διάφορες δράσεις το LEADER Μεσσηνίας προβλέπει και την δημιουργία και νέων αλλά και την ενίσχυση υφισταμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός των δημοσίων επενδύσεων.
Ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ έχει οριστεί ολόκληρη η Μεσσηνία (Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Καλαμάτας, πλην Δ.Κ. Καλαμάτας, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας.
Ποιες και πόσες θα είναι οι επενδύσεις αυτές, ποιοι δικαιούνται συμμετοχής, πως θα αξιολογηθούν; Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε την «ακατανόητη» για πολλούς τεχνοκρατική γλώσσα, στα πιο βασικά και χρήσιμα σημεία.

ΑΓΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ
Με μόλις 1.675.000 € επιδοτήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες αφορούν στην ίδρυση / δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:
- Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων,
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις,
- Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών»,
- Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
- Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κλπ)
- Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, επισκέψιμα αγροκτήματα)
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, (καταδυτικός τουρισμός , ποδηλατικός κλπ), ταξιδιωτικά γραφεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες των τουριστικών καταλυμάτων (κυρίων και δευτερευόντων), αλλά και εκείνες της Εστίασης – Αναψυχής, καθώς και αυτές των Χώρων Αναψυχής και Εναλλακτικού Τουρισμού. Δηλαδή, πάρα πολλές, με συνήθη μεγάλη ζήτηση, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό υποδράσης, μόλις 3.050.000 €. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιμέρους επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι έως και 600.000 €. Πάνω από αυτό το ποσό όλες οι δαπάνες αφορούν τον επενδυτή.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το χρηματοδοτικό σχήμα της υποδράσης για τον Τουρισμό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα Leader Μεσσηνίας είναι το εξής:
Συνολικός προϋπολογισμός: 3.050.000 €.
Δημόσια δαπάνη (επιδοτήσεις): 1.675.000 €.
Ιδιωτική συμμετοχή (επενδυτών): 1.375.000 €.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με δεδομένα πια απολύτως τα κρίσιμα μεγέθη (συνολικό ποσό επιδοτήσεων για όλες τις υποψήφιες επενδύσεις -και καταλυμάτων και εστίασης και εναλλακτικού τουρισμού- μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτική πρόταση) μπορούμε να υπολογίσουμε πολύ εύκολα τις «τυχερές» προτάσεις, που θα πάρουν τελικά επιδότηση. Εάν υποθέσουμε ότι οι προτάσεις που θα γίνουν θα έχουν προϋπολογισμό (κατά μέσο όρο) 200.000 € (δημιουργία / χτίσιμο εξ αρχής όχι πλέον των 120-150 τ.μ. και υποδομές και περιβάλλων χώρος και εξοπλισμός), τότε θα επιδοτηθούν τελικά 16-17 επενδύσεις.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής / βαθμολόγησης κάθε πρότασης θα είναι (περιληπτικά) 16 (όχι και λίγα):
1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης και πληρότητα ως προς τα βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
2. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (ανάλογα με το βαθμό εξασφάλισης των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /  εγκρίσεων / αδειών)
3. Σύσταση φορέα (ανάλογα με το εάν έχει συσταθεί ή όχι ο φορέας που απαιτείται)
4. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
5. Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)
6. Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης
7. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών (στο κριτήριο αυτό ο αγρότης παίρνει άριστα, ο μη αγρότης 0)
8. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας (εάν ο επενδυτής είναι γυναίκα παίρνει παραπάνω μόρια)
9. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας (επενδυτής / ες κάτω των 35 ετών παίρνει/ουν επίσης παραπάνω μόρια)
10. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)
11. Προτεραιότητες υπο-δράσης (πρώτα Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ταξιδιωτικά γραφεία και, μετά, Καταλύματα, εστίαση)
12. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων
13. Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
14. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική (Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο - Παραδοσιακός οικισμός)
15. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
16. Προστασία περιβάλλοντος (Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%)

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σήμερα «τρέχει» (και μέχρι 30/4/2018) πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «νέες τουριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό» (με επιλέξιμες δράσεις όπως ουσιαστικά και αυτές του Leader που έρχεται). Όμως το τρέχον πρόγραμμα ζητάει αδιαπραγμάτευτα την ύπαρξη αποδεδειγμένης ίδιας συμμετοχής (υπόλοιπα ατομικών ή και κοινών τραπεζικών λογαριασμών ή/και τραπεζική βεβαίωση περί πρόθεσης δανεισμού ή/και προέγκριση δανείου). Με δεδομένα την οικονομική κρίση, την γενική έλλειψη ρευστότητας και τις «κλειστές» τράπεζες, ενώ υπάρχει αποδεδειγμένο αρχικό ενδιαφέρον, οι περισσότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος… σπάνε επάνω στα… τραπεζικά βράχια.
 Όσον αφορά τώρα στο επερχόμενο πρόγραμμα αγροτουρισμού (το Leader Μεσσηνίας), η δυνατότητα ίδιας συμμετοχής θα βαθμολογείται (με σχετικά πολύ λίγα μόρια, π.χ. 5 στα 100), αλλά θα είναι δυνατό να κατατεθεί πρόταση και με απλή υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια συμμετοχή… θα καταβληθεί. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι απόλυτα σίγουρο ότι, από καιρό, προτρέπει τους… «μη έχοντες και κατέχοντες» ιδία συμμετοχή να… προσπερνούν τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που απαιτούν αποδεδειγμένη ίδια συμμετοχή και να περιμένουν «πως και πως» το επερχόμενο Leader!
Δεν θα πούμε εμείς ότι η μη δυνατότητα ίδιας συμμετοχής είναι… απόλυτα κακό. Σε ένα ανερχόμενο συνεχώς κλάδο, τον τουριστικό, με τα μισά επιδότηση και τα άλλα μισά δάνειο και με δεδομένο ότι η κερδοφορία μπορεί να… επιστρέψει το κεφάλαιο της επένδυσης σε πολύ λίγα χρόνια, ένας «νοικοκύρης» επενδυτής μπορεί να τα καταφέρει, άμα όμως καταφέρει να πάρει το δάνειο… Δεν θα είναι και ο πρώτος…
Όμως, οι δυνατότητες ολοκλήρωσης μιας έστω μικρής επένδυσης χωρίς καμία αρχική συμμετοχή είναι περιορισμένες και οι συνθήκες δύσκολες… Η μοναδική λύση (εάν κάποιος κατορθώσει να περάσει / εγκριθεί η πρόταση του) είναι να είναι «καθαρός», έτσι ώστε να καταφέρει μετά την έγκριση του να προσφύγει σε δανεισμό μιας εγκεκριμένης πλέον επένδυσης που θα έχει και τη δυνατότητα εκχώρησης της επιδότησης σε τράπεζα ή να επιτύχει δανεισμό μέσω ΤΕΠΙΧ με 50% μειωμένο τελικό επιτόκιο και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου… Γίνεται και αυτό, αλλά θέλει αρκετή… τραπεζική τύχη και πάρα πολύ προγραμματισμό και προσοχή…
Εν κατακλείδι, εάν κάποιος αποφασίσει τελικά να ετοιμάσει φάκελο και να καταθέσει επενδυτική πρόταση, θα πρέπει από… χθες να επιλέξει παλιό και έμπειρο σύμβουλο και να αρχίσουν να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την ωρίμανση μιας μελέτης / πρότασης που θα επιτυγχάνει την μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία για να εξαντλήσει και τις δυνατότητες επιτυχίας. Τίποτα άλλο και, κυρίως, κανένας «μπάρμπας» και κανένας «μεσάζοντας» που… «έχει ένα γνωστό που έχει ένα άλλο γνωστό, που…», δεν μπορούν να κάνουν τίποτα! Καλή επιλογή, καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία!


ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ LEADER

·      Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμοι τομείς είναι: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Ξύδι, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Ελαιούχα Προϊόντα (όπως ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων - εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά  (όλα συμπεριλαμβανομένων των φραγκόσυκων), Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε μόλις 400.000 €.
·      Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν (π.χ. παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής).
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 400.000 €.
Τα βαθμολογικά κριτήρια (για όλες της δράσεις του leader) είναι ίδια, με πρόσθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση κριτηρίου ενίσχυσης της απασχόλησης, παραγωγής προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου και καινοτομίας.
·      Ενίσχυση της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση (προς μη γεωργικά προϊόντα – μη τρόφιμα), και του εμπορίου.
Ποσοστό της επιδότησης 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 300.000 €.
·      Ενίσχυση επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, με επιδότηση 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 200.000 €. 
·      Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση της Χειροτεχνίας, με επιδότηση έως 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 140.000 €.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου