Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

  • Ποιες επιλογές έχουν σήμερα οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες μετά την αλλαγή της νομοθεσίας


Η ψήφιση του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017) διαμόρφωσε νέα δεδομένα για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.


Καταρχήν, δεν νομοθετήθηκε το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του δανείου του προς το πιστωτικό ίδρυμα προτού αυτό καταλήξει στα funds. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες «κόκκινα δάνεια» θα μεταβιβαστούν άμεσα σε εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Συνεπώς, τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες είναι:

>>> Ο Νόμος Κατσέλη με το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 και ισχύει μέχρι το τέλος του 2018. Με τον νόμο αυτό οι δανειολήπτες μπορούν να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους εντάσσοντας οποιοδήποτε δάνειο.

>>> Επίσης ισχύει ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλώνεπιχειρήσεων» ο οποίος ψηφίστηκε με τον Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/03.05.2017) που επιδιώκει πλέον τον συντονισμό όλων των πιστωτών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εφαρμογή του νόμου ξεκινά σε 3 μήνες ενώ δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση που μέχρι τα τέλη του 2016 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016. Eφόσον το 60% των πιστωτών συμφωνήσει σε μια λύση, όλοι οι εμπλεκόμενοι υπογράφουν και η διαδικασία τελειώνει και είναι δεσμευτική για όλους.

Ειδικά για το Δημόσιο για πρώτη φορά αναφέρεται ότι οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 120, ενώ μας λέει ο Νόμος ότι μπορεί να κουρευτεί και το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και η βασική οφειλή.


Τέλος με τον Ν.4224/2013 ισχύει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που αφορά μόνο σε οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση, και όχι οφειλές που έχουν καταγγελθεί και οι οποίες δεν υπάγονται. Έχει εφαρμογή για οφειλές τόσο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων. Ο δανειολήπτης συμπληρώνει «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης» όπου προτείνει ένα σχέδιο αποπληρωμής του οφειλών του προς το πιστωτικό ίδρυμα, με αυτόν τον τρόπο ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος.

Eπιπροσθέτως, οι δανειολήπτες που έχουν στη κατοχή τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η
πρώτη λύση αφορά στην εθελοντική παράδοση του ακινήτου και απαιτεί τη συναίνεση του δανειολήπτη. Στην περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετείται για πάνω από δύο χρόνια και το εισόδημα του δανειολήπτη δεν ανταποκρίνεται στη διατήρηση του δανείου, τότε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης θα του προτείνουν να παραδώσει εθελοντικά στην τράπεζα το ακίνητο, προκειμένου να απαλλαγεί από το δάνειο. Στην περίπτωση που αρνηθεί, θα προχωρούν σε πλειστηριασμό.

Η
δεύτερη λύση ονομάζεται «short-sale» και ο δανειολήπτης δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα να προχωρήσει σε πώληση του σπιτιού. Για όσο χρονικό διάστημα θα πληρώνει μία μικρή δόση/ενοίκιο και εφόσον βρεθεί αγοραστής, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από το δάνειο, ενώ διατηρεί πάντα το δικαίωμα να το αγοράσει ο ίδιος και το υπόλοιπο του δανείου (εφόσον η τιμή είναι μικρότερη) να διαγραφεί.

Η
τρίτη λύση να γίνεται διαχωρισμός του δανείου (split) σε δύο ισόποσα μέρη. Το 50% θα αποπληρώνεται, με δυνατότητα επιμήκυνσης και μείωσης της δόσης, και το υπόλοιπο 50% θα «παγώνει» ακόμη και για 20 χρόνια! Το «παγωμένο» κομμάτι δεν θα τοκίζεται και θα μπορεί να «κουρευτεί» εφόσον η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη δεν βελτιωθεί.

Όσον αφορά στους δανειολήπτες σε Ελβετικό φράγκο υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου και μείωση της δόσης για 1 έως 3 χρόνια, ενώ δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση («κούρεμα») στο κεφάλαιο του δανείου.

Τέλος, με το πολυνομοσχέδιο οριστικοποιήθηκε η έναρξη τον Αύγουστο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων και εξειδικεύτηκε η διαδικασία διενέργειας του λ.χ. τι θα ισχύσει σε περίπτωση πολλαπλών ηλεκτρονικών κατασχέσεων.

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "στήριξις"
Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών είναι τα εξής:
1.    Επιλογή αξιόπιστου εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων), από τον οφειλέτη για την υποστήριξή του στην όλη διαδικασία.
2.    Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
3.    Δημιουργία Business Plan 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών.
4.    Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης ή/και ρύθμισης οφειλών.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
6.    Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υπό 3,4 και 5 παραπάνω
7.    Έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ.
8.    Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή / Διαμεσολαβητή.
9.    Ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη.
10.  Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών).
11.  Αποστολή της πρότασης του οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.
12.  Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εταιρεία συμβούλων) στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη επιλέξει οι ίδιες κάποιον, γεγονός που ισχυρά συνίσταται, καθώς μπορεί να ορίσει κάποιον η Τράπεζα! Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
13.  Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής.
14.  Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.
15.  Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, όμως, ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΞΙ (6):

Υπηρεσίες του Γραφείου μας 
(Υπεύθυνος ΠΑΝ.Ν. Ξεροβάσιλας)

1.    Έλεγχος επιλεξιμότητας και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης .
2.    Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας> της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
3.    Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
4.    Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή/Διαμεσολαβητή.
5.    Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
6.    Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
7.    Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή/ Διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.
8.    Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
9.    Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου