Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

... ΞΕΚΟΥΝΑΕΙ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΤΟ 2018, ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"


«ΤΡΕΧΕΙ» Η «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
Με επιδότηση έως 55%... ξεκουνιέται ο Αναπτυξιακός το 2018
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

«Τρέχει» μέχρι 16/04/2018 το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016), με χρηματική επιδότηση  που μπορεί – υπό προϋποθέσεις- να φθάσει και το 55%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)  & Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με ελάχιστε εξαιρέσεις.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Φορολογική απαλλαγή
2. Επιχορήγηση (χρηματικό ποσό)
3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
4. Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α. Μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ,
β. Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και επιχειρηματικές συστάδες (cluster), 250.000 ευρώ,
γ. Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ,
δ. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ,
ε. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 55%
1.   Εξωστρεφείς επιχειρήσεις (με βάση το λόγο αξίας εξαγωγών και κύκλου εργασιών)
2.   Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.   Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
4.   Μικρομεσαίες που αύξησαν την απασχόληση την τελευταία τριετία τουλάχιστον 10%
5.   Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικοί
    Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
6.   Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
7.   Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)
8.   Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
9.   Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές

ΕΙΔΙΚΕΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ειδικές (με το χαρακτηριστικό «ορεινές») Περιοχές Μεσσηνίας έχουν οριστεί οι εξής:
1. Δημοτική Ενότητα: Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας
2. Δημοτική Ενότητα: Θουρίας, Δήμου Καλαμάτας
3. Δημοτική Ενότητα: Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης
4. Δημοτική Ενότητα: Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης
5. Δημοτική Ενότητα: Είρας, Δήμου Οιχαλίας
6. Δημοτική Ενότητα: Τριπύλης, Δήμου Τριφυλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου