Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών

Η απόφαση 32790/392/Φ.15/17.3.17 καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου