Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΠΑ 2016: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2016

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ;
ΕΣΠΑ: Από 12 ευρώ (μεικτά) το κομμάτι η αξιολόγηση!

Πρώτα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δύο "μικρών" προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ("Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" - έως 60.000 € και "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - έως 25.000 €), που προκηρύχθηκαν στις αρχές του έτους και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο-Ιούνιο, και θα ακολουθήσουν εκείνα των δύο "μεγαλύτερων" ("Εκσυγχρονισμός ΜΜΕ" - έως 200.000 € και "Αναβάθμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων" - έως 150.000 €). 

ΠΡΩΤΑ ΤΑ "ΜΙΚΡΑ"

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". 

Μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να ξεκινήσει και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα".

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων διενεργούνται συγκριτικά από δύο αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται με το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών και σε περίπτωση διαφωνίας αυτό προωθείται για εξ ολοκλήρου αξιολόγηση σε τρίτο. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Ακολουθεί απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων όπως προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο τόπος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών προκύπτουν οι τελικοί πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων.
Παράλληλα, για τα δύο παραπάνω "μικρά" προγράμματα, αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η προκήρυξη του Β' κύκλου.

ΑΠΟ 12 ΕΥΡΩ (ΜΕΙΚΤΑ) Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...

Ποιές, όμως, είναι οι αμοιβές των αξιολογητών; Για τα "μικρά" προγράμματα, 12 ευρώ και μάλιστα μεικτά ανά αξιολόγηση! Και δεν πρέπει οι αμοιβές (αποζημιώσεις) του κάθε αξιολογητή να υπερβούν 2.400 ευρώ (μεικτά) σε ετήσια βάση!
Πιο συγκεκριμένα (πάντα για τα "μικρά" προγράμματα):
·         Η αμοιβή για την αξιολόγηση κάθε πρότασης προβλέπεται κατ΄ αρχήν στα 12 ευρώ μεικτά.
·         Το συνολικό ανώτατο μηνιαίο όριο αμοιβής αξιολόγησης είναι 1.200 € (μεικτά) και το συνολικό ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης είναι 2.400 € (μεικτά) για όλους τους αξιολογητές.
·         Αξιολογητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αξιολογήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά το τρέχον έτος δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί το προαναφερόμενο μηνιαίο / ετήσιο όριο αμοιβής.

Ανάλογες είναι και οι αμοιβές για τα "μεγάλα προγράμματα"... Ακόμα και στον παλιό αναπτυξιακό (εννοείται με μεγάλους συγκριτικά με το ΕΣΠΑ προϋπολογισμούς) οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των αξιολογητών δεν ξεπερνούσαν τα 120 ευρώ για προϋπολογισμούς επενδυτικών σχεδίων μέχρι 3 εκ. ευρώ, τα 160 ευρώ για προϋπολογισμούς 3-6 εκ. ευρώ και τα 240 ευρώ για προϋπολογισμούς μεγαλύτερους από 10 εκ. ευρώ. Και τίθενται ερωτήματα που μπορεί ο καθένας να απαντήσει, όπως νομίζει: Αξιολογούνται και βαθμολογούνται, σε κάθε περίπτωση, σωστά και ασφαλώς τα επενδυτικά σχέδια; Τρέχουν να γίνουν αξιολογητές -με αυτές τις προϋποθέσεις- έμπειρα στελέχη, τουλάχιστον το ίδιο έμπειρα με "κρινόμενους"/επενδυτές ή συμβούλους επενδύσεων;

ΚΑΛΗ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΟ συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον πρώτο κύκλο αυτών των τεσσάρων προγραμμάτων, υπολογίζεται από 8.500 έως 9.500 επενδυτικά σχέδια.
Η καλύτερη αναλογία, σύμφωνα με υπηρεσιακές εκτιμήσεις, είναι στη δράση για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπου σε κάποιες Περιφέρειες θα μπορέσουν να ενισχυθούν, εφόσον βεβαίως πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης, και όλες οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν.


Πάντως, ακριβής επίσημος χρονικός προσδιορισμός έκδοσης κατ' αρχήν αποτελεσμάτων για τα δύο "μεγάλα" προγράμματα ΕΣΠΑ 2016 ("Εκσυγχρονισμός ΜΜΕ" και "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων") δεν υπάρχει ακόμα. Και δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν τον Οκτώβριο, στην καλύτερη περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου