Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ Η "ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

  • ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-64 ΕΤΩΝ - 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
  • Προδημοσιεύεται το Πρόγραμμα "ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"


Υπό επεξεργασία από το Υπουρεγείο Ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους φορείς είναι το πρόγραμμα "ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ", που αναμένεται να προδημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες και τις αρχές του 2015 να αρχίσει η υποβολή προτάσεων.

ΠΟΙΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες, με κάποιες εξαιρέσεις, μεταξύ αυτών και ο πρωτογενής τομέας.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι νέες επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν μπορεί να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., ατομική), και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), όχι όμως Α.Ε..

ΠΟΙΟΙ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η ιδιότητα του ανέργου είναι απαραίτητο να έχει διατηρηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.
2.  Δεν θα υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για ένταξη νέων επιχειρηματιών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή, θα μπορούν να είναι άνεργοι / άνεργες από 18 έως και 64 ετών.
3. Η έναρξη της νέας επιχείρησης θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
4. Θα ζητηθεί (θα παίρνουν μεγαλύτερη βαθμολογία) υποψήφιοι - νέες επιχειρήσεις που θα επιδείξουν καινοτομία στην επιχειρηματική ιδέα κατά την υποβολή της αίτησης.
5. Το πρόγραμμα θα τρέξει σε όλη τη χώρα, με το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού να κατανέμεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

1. Τα καινοτόμα business plan, που κυρίως θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 100% από πόρους του προγράμματος
2. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης - επιχειρηματικού σχεδίου θα μπορεί να αρχίζει από  € 25.000 έως € 40.000, ο οποίος θα υπάγεται στον κανονισμό de minimis.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ + Α' ΥΛΕΣ + ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Το πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας των νέων επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας λειτουργικές δαπάνες, όπως:
>>> ενοίκια
>>> λογαριασμοί ΔΕΚΟ
>>> έξοδα διαφημιστικής προβολής
>>> ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
>>> αμοιβές υπηρεσιών (π.χ. δικηγόρων, λογιστών, συμβούλων - μελετητών) 
>>> και μισθολογικό κόστος για την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ανέργου

Όσον αφορά μάλιστα την τελευταία κατηγορία δαπανών οι πληροφορίες λένε ότι θα τεθεί ως προϋπόθεση η πρόσληψη τουλάχιστον ενός ανέργου, ώστε να λάβει η ενταγμένη επιχείρηση την τελευταία δόση της επιδότησης. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να διατηρηθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη του προγράμματος, την εκταμίευση δηλαδή ολόκληρου του ποσού από την επιχείρηση.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγεται και η αγορά α΄υλών, η οποία εξαιρούταν από την τελευταία επιδοτούμενη δράση για νέους επιχειρηματίες από τον ΟΑΕΔ. Επίσης, επιδοτείται -όπως στα περισσότερα προγράμματα, η προμήθεια εξοπλισμών και οι κτιριακές-επισκευαστικές εργασίες στην έδρα της επιχείρησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου