Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.
Το ελληνικό πρόγραμμα είναι το τρίτο μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας).

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ΕΣΠΑ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα που είναι η έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,τα οποία βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση με τις Βρυξέλλες και πρόκειται να υποβληθούν επίσημα έως τα μέσα του καλοκαιριού, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων.

Δεσμεύσεις του Υπουργείου για προκήρυξη κοινωνικών δράσεων μέσα στο 2014

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΝ, μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν δράσεις για:

Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων
Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)
Αντιμετώπιση της φτώχειας
Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων
Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων
Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα κονδύλια που θα διατεθούν για χρηματοδοτήσεις από το νέο ΕΣΠΑ και παρουσιάζεται η διάρθρωση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σε εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.

Τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν κυρίως κλαδικό/τομεακό χαρακτήρα, ενώ τα 13 περιφερειακά στοχεύουν σε καθεμία από τις αντίστοιχες περιφέρειες της Ελλάδας, και είναι διακλαδικά/διατομεακά.

Α. Κονδύλια

Η Κοινοτική Συνδρομή για το ΕΣΠΑ θα είναι 19,7 δισ. ευρώ, και η συνολική Δημόσια Δαπάνη 24,6 δισ. ευρώ, με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δισ. ευρώ με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.

Στον προϋπολογισμό προστίθενται οι πόροι:


 • του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 682 εκ. €) πόροι από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα
 • για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €)
 • του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €)

Επομένως, το συνολικό ποσό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε περίπου 20,8 δισ. ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη σε περίπου 26 δισ. ευρώ.

Β. Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία»

Προϋπολογισμός: 3,64 δισ. ευρώ (ΔΔ 4,55 δισ. ευρώ)

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων.

9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey:

Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.

Ενισχύσεις για :

 • εξαγωγικές επιχειρήσεις,
 • πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,
 • νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες
 • τουριστική προβολή,
 • εξοικονόμηση ενέργειας,
 • ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων,
 • καινοτομία


2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»

Προϋπολογισμός: 0,4 δισ. Ευρώ (ΔΔ 0,5 δισ. ευρώ)


 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α.
 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας
 • Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης
 • Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας


3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Μεταφορές»

Προϋπολογισμός: 3,5 δισ. ευρώ (ΔΔ 4,2 δισ.)


 • Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
 • Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
 • Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ


4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»

Προϋπολογισμός: 1,9 δισ. Ευρώ (ΔΔ 2,3 δισ. ευρώ) συν 0,17 δισ. (ΔΔ 0,214) για απασχόληση νέων


 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31 %
 • Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων
 • Κουπόνια ανέργων
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους
 • Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 • Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου
 • Απασχόληση νέων


5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. Ευρώ (ΔΔ περίπου 5,2 δισ. €) εκ των οποίων 1,2 δισ. (ΔΔ περίπου 1,5 δισ. €) μέσω ΠΕΠ


 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
 • στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
 • υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων


6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Προϋπολογισμός -εκτιμώμενο ποσό όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι- 250 εκ. € (ΔΔ 333 εκ. €)


 • επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
 • Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.


7. «Τεχνική Βοήθεια»

Αφορά την τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Γ. Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ (ΔΔ 6,75 δισ. €)


 • Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35%.
 • Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
 • Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 • Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου