Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α' ΚΥΚΛΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 28/02/2014 (ΑΝΤΙ ΜΕΧΡΙ 30/04/2014)

  • Στις 28/2 λήγει η διορία για τις αιτήσεις στον Επενδυτικό Νόμο

Στις 28/2 λήγει η διορία για τις αιτήσεις στον Επενδυτικό Νόμο
Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι, θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τον Α’ Κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β' Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες, λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις Κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων. 

Σημειώνεται ότι, στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις, λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε., για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου